วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม ประทับบนดอกบัว

ภาพพักหน้าจอ เจ้าแม่กวนอิม ประทับบนดอกบัว ลอมรอบด้วยดอกบัวสวยๆ ดู"ภาพ วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม"ทั้งชุด


ขนาดภาพ 10240*768px

วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม โทนภาพสีเทา

wallpaper,ภาพเจ้าแม่กวนอิม แนวเอฟเฟคดู"ภาพ วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม"ทั้งชุด


ขนาดภาพ 10240*768px

วอลเปเปอร์ เจ้าแม่กวนอิม โทนสีเทานวล ปุยเมฆ

wallpaper-y, วอลเปเปอร์จดวาย เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ประทับนั่ง บนดอกบัวดู"ภาพ วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม"ทั้งชุด


ขนาดภาพ 1300*680px

วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม โทนสีขมพูอมม่วง

Desktop-y เดสท็อป ภาพพักหน้าจอ เจ้าแม่กวนอิม ประทับยืน บนดอกบัว ภาพสวยๆดู"ภาพ วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม"ทั้งชุด


ขนาดภาพ 1300*680px

วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม โทนสีเขียวอ่อน

ภาพเจ้าแม่กวนอิมอุ้มเด็ก ประทับอยู่บนสวรรค์ โดยมี "กุมารทอง (กิมท้ง)" และ"กุมารีหยก (เง็กนึ้ง)"คอยรับใช้อยู่ข้างๆ ดู"ภาพ วอลเปเปอร์เจ้าแม่กวนอิม"ทั้งชุด


ขนาดภาพ 1300*701px